Κρήτη: 546 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο!

Ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται, σταδιακά σε τρεις φάσεις, ως τις 27 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 8.166 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους της χώρας μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Από τις συνολικά 8.166 θέσεις που έχουν προκηρυχτεί για όλη τη χώρα οι 546 είναι για την Κρήτη και μπορείτε να τις δείτε στην παρούσα ανάρτηση, αναλυτικά, παρακάτω.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως τόσο σε πανελλαδικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κυρίως της Δευτεροβάθμιας και της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

• Από το σύνολο των 133 θέσεων ΠΕ, εκ των οποίων οι 30 στην Κρήτη.
• Από το σύνολο των 84 θέσεων ΤΕ, εκ των οποίων οι 16 στην Κρήτη.
• Από το σύνολο των 2.714 θέσεων ΔΕ, εκ των οποίων 243 στην Κρήτη.
• Από το σύνολο των 5.235 θέσεων ΥΕ, εκ των οποίων 257 στην Κρήτη.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ/2018 οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανάλογα με την κατηγορία των υποψηφίων και θέσεων έχουν ως εξής:
 
• Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 13 Μαρτίου 2018.
• Για την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Μαρτίου 2018.
• Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2018.

Οι προθεσμίες για την αποστολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης (με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4) μέσω ταχυδρομείου έχουν ως εξής:

• Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ έως 16 Μαρτίου
• Για την κατηγορία ΔΕ έως 12 Μαρτίου
• Για την κατηγορία ΥΕ έ ως 27 Μαρτίου
 
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) κατά τις προθεσμίες που προαναφέρθηκαν:

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις "γενικές οδηγίες συμπλήρωσης - Υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, ενώ το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση, οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ κάποια δικαιολογητικά προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση να ληφθεί υπόψην. Συγκεκριμένα, πρέπει με συστημένη επιστολή προς τη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα
Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), να στείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Παράβολο τριών ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας - Φορέας Δημοσίου - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).

Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις θέσεις που "ανοίγουν" στην Κρήτη, ανά Νομό και ανά κατηγορία εκπαίδευσης
 
Θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 
ΝΟΜΟΣ Ηρακλείου
 
2 θέσεις ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών για την ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
 
1 θέση ΠΕ Οικονομολόγων για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ.
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδος.
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
1 θεση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
 
2 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ.
1 θέση ΠΕ Χημικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
 
ΝΟΜΟΣ Ρεθύμνης
 
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.
 
ΝΟΜΟΣ Χανίων
 
1 θέση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
2 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΠΕ Μηχανικών Η/Υ για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
 
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
2 θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
2 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
2 θέσεις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
2 θέσεις ΠΕ Χημικών Μηχανικών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) και έδρα Δήμο Πλατανιά - Γεράνι.
 
Θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 
ΝΟΜΟΣ Ηρακλείου
 
1 θέση ΤΕ Διοικητικού για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
1 θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
 
ΝΟΜΟΣ Ρεθύμνου

2 θέσεις ΤΕ Λογιστών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.
 
ΝΟΜΟΣ Χανίων
 
2 θέση ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
1 θέση ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΤΕ Μηχανικών Η/Υ για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
 
1 θέση ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΤΕ Οικονομολόγων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
Θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
ΝΟΜΟΣ Ηρακλείου
 
2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Λογιστών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
1 θέση ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
1 θέση ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
1 θέση ΔΕ Διοικητικού για τη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδος.
 
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
1 θέση ΔΕ Διοικητικού για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδος ΑΕ ΟΤΑ.
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου.
 
1 θέση ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
2 θέσεις ΔΕ Ζυγιστών για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδος ΑΕ ΟΤΑ.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων Ηλεκτροτεχνιτών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών για το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
 
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
2 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Ηρακλείου.
1 θέση ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων για το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
1 θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για το Δήμο Φαιστού.
 
13 θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για το Δήμο Ηρακλείου.
4 θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για το Δήμο Μαλεβυζίου.
1 θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου για το Δήμο Βιάννου.
1 θέση ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για το Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους (με έδρα το Μεταξοχώρι).
 
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδος ΑΕ ΟΤΑ.
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
3 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδος.
 
2 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
3 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
4 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου.
4 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδος ΑΕ ΟΤΑ.
 
3 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Ηρακλείου.
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Μαλεβιζίου.
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Βιάννου.
 
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για τη ΔΕΥΑ Μαλεβυζίου.
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους (με έδρα το Μεταξοχώρι).
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
 
ΝΟΜΟΣ Λασιθίου
 
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων για το Δήμο Ιεράπετρας.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
2 θέσεις ΔΕ Καταμετρητών για το Δήμο Ιεράπετρας.

1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Ιεράπετρας.
1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
1 θέση ΔΕ Οδηγών για το Δήμο Ιεράπετρας.
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για το Δήμο Αγίου Νικολάου.

3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου για το Δήμο Σητείας.
1 θέση οδηγών αυτοκινήτου για το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
3 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Ιεράπετρας.

ΣΥΝΟΛΟ θέσεων ΔΕ 2.714 εκ των οποίων 243 στην Κρήτη
 
ΝΟΜΟΣ Ρεθύμνου
 
1 θέση ΔΕ Αποθηκάριων για το Δήμο Ρεθύμνου.
2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας γα το Δήμο Ρεθύμνου.
 
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Ρεθύμνου.
1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Ρεθύμνης.
12 θέσεις ΔΕ Οδηγών για το Δήμο Ρεθύμνης.
3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για το Δήμο Μυλοποτάμου.
 
1 θέση ΔΕ Οδηγών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
2 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Μυλοποτάμου.
 
9 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Ρεθύμνης.
 
ΝΟΜΟΣ Χανίων
 
1 θέση ΔΕ Διοικητικού για το Δήμο Πλατανιά.
1 θέση ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού για το Δήμο Πλατανιά.
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
14 θέσεις ΔΕ Διοικητικού για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας για το Δήμο Πλατανιά.
1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας για το Δήμο Χανίων.
3 θέσεις ΔΕ Εργοδηγών Έργων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων για το Δήμο Χανίων.
 
5 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων για το Δήμο Χανίων.
2 θέσεις ΔΕ Καταμετρητών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα με έδρα το Γεράνι του Δήμου Πλατανιά.
1 θέση ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων για το Δήμο Χανίων.
 
15 θέσεις ΔΕ Οδηγών για το Δήμο Χανίων.
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
6 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για το Δήμο Πλατανιά.
1 θέση ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου για το Δήμο Σφακίων.
 
5 θέσεις ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου για το Δήμο Αποκορώνου.
3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Οχημάτων για το Δήμο Χανίων.
1 θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγού για το Δήμο Πλατανιά.
3 θέσεις ΔΕ Οδηγών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
2 θέσεις ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών (Μεταλλικών Κατασκευών) για το Δήμο Πλατανιά.
 
2 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
4 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
1 θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για το Δήμο Χανίων.
 
8 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
4 θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ).
3 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Αποκορώνου.
5 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Πλατανιά.
 
4 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για το Δήμο Χανίων.
4 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - Αποφρακτικών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
4 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - Εκσκαφέων για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
Θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
 
ΝΟΜΟΣ Ηρακλείου
 
1 θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων - Καθαριότητας για το Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους (με έδρα το Μεταξοχώρι).
1 θέση ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου.
3 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
3 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
 
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Βιάννου.
9 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Μαλεβιζίου.
4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Φαιστού.
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για το Δήμο Φαιστού.
 
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Ύδρευσης-Άρδευσης και Αλλαγής Ηλεκτρικών Λαμπτήρων για το Δήμο Φαιστού.
6 θέσεις ΥΕ Εργατών για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδος ΑΕ ΟΤΑ στο Δήμο Χερσονήσου.
1 θέση ΥΕ Καταμετρητών -Υδρομετρητών για τη ΔΕΥΑ Φαιστού.
45 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για το Δήμο Ηρακλείου.
 
11 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
 
ΝΟΜΟΣ Λασιθίου
 
19 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Αγίου Νικολάου.
2 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
6 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων) για το Δήμο Σητείας.
2 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών) για το Δήμο Σητείας.
 
14 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για το Δήμο Ιεράπετρας.
2 θέσεις ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών για το Δήμο Ιεράπετρας.
2 θέσεις ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης για το Δήμο Ιεράπετρας.
 
ΝΟΜΟΣ Ρεθύμνου
 
5 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Ρεθύμνου.
4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Μυλοποτάμου.
28 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Ρεθύμνου.
2 θέσεις ΥΕ Εργατών για τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.

ΝΟΜΟΣ Χανίων

4 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το Δήμο Χανίων.
4 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για το Δήμο Σφακίων.
12 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμμάτων) για το Δήμο Πλατανιά.
7 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) για το Δήμο Πλατανιά.

10 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για το Δήμο Αποκορώνου.
29 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για το Δήμο Χανίων.
3 θέσεις ΥΕ Εργατών για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων με έδρα το Δήμο Πλατανιά (Γεράνι).
14 θέσεις ΥΕ Εργατών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.

1 θέση ΥΕ Καθαριστριών για τη ΔΕΥΑ Χανίων.
 
 
 Φωτογραφία: Στέφανος Ραπάνης - Image Photo Services

17-03-2018

Σεμινάριο για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας...

Ο Κοινωνικός Χώρος των Ιδρυμάτων Α. & Μ Καλοκαιρινού σε συνεργασία με...

17-03-2018

Καρκίνος: Θεραπεύεται; Αποφεύγεται;

Ο Δημήτρης Μαυρουδής, καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης...

16-03-2018

Ο καλύτερος ήλιος κερδίζει δωρεάν... θέατρο!

Μια περίφημη ιδέα είχε όποιος καθόρισε το έπαθλο του διαγωνισμού ζωγραφικής με...

16-03-2018

Η Κρήτη διαβάζει Ιούλιο Βερν...

Δίνοντας συνέχεια σ’ ένα πετυχημένο εγχείρημα, η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας Κρήτης...

15-03-2018

"Ηταν όλοι τους παιδιά μου"

Η Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου παρουσιάζει και πάλι την παράσταση "Ηταν όλοι τους...

15-03-2018

Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα λαμπαδάκια μας!

Θέλουμε να φτιάξουμε μόνοι μας τη δική σας πασχαλινή λαμπάδα αλλά και...

14-03-2018

Συνταγή με πνευματικά δικαιώματα!

Φιλέτα μπακαλιάρου και σάλτσα κρίταμου έχετε δοκιμάσει; Πρόκειται για μια πρωτότυπη συνταγή...

14-03-2018

Εδώ θα γίνονται τα αποφάγια μας ζωοτροφή!

Θυμάστε το πρόγραμμα μέσω του οποίου θα γίνονται ζωοτροφή τα αποφάγια των...

13-03-2018

Παλιά στην Κρήτη: Εκδρομές για να δουν χιόνι οι μαθητές!

Σήμερα από εκδρομές τα παιδάκια μας έχουν πήξει: Τι εσωτερικού, τι εξωτερικού...

12-03-2018

209 θέσεις αορίστου χρόνου στην ΕΥΔΑΠ

Εκδόθηκε η 1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση, με...

10-03-2018

Εις μνήμην: Στοά Νίκου Γιανναδάκη...

Στις 24 Μαρτίου 2018 συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου...

09-03-2018

Τριήμερο βολταράκι το Πάσχα στη Σητεία!

Νωρίς - νωρίς πέφτει φέτος το Πάσχα, νωρίς - νωρίς πρέπει να...

09-03-2018

Σεμινάριο σκαλίσματος... τυριών!

Αυτό πάλι... ομολογούμε πως δεν το έχουμε ξανακούσει! Εσείς; Γνωρίζατε πως εκτός...

09-03-2018

Πήραν βραβείο για το κουίζ!

Ένα κουίζ στα αγγλικά σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό δημιούργησαν τρεις μαθητές...

09-03-2018

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε χάρτινα λουλούδια!

Την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί ακόμα...

08-03-2018

Πρόσληψη 40 εργατών στο Δήμο Ηρακλείου

Η Άνοιξη μπαίνει και το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου έχει κατεπείγουσα...

07-03-2018

Επταήμερη, πασχαλινή εκδρομή στη Ζάκυνθο με 299 ευρώ!

Όταν κατά καιρούς ακούμε πως έρχονται διακοπές στην Ελλάδα αλλοδαποί φίλοι μας...

07-03-2018

33 προσλήψεις για το "Γούρνες-Χερσόνησος"

Για το 7ο υποέργο του δρόμου Γούρνες - Χερσόνησος πρόκειται να προσληφθούν...

07-03-2018

Δωρεάν σεμινάριο για κρουστά

Η Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης σε...

06-03-2018

Δύο ακίνητα ψάχνει ο Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει για να ενοικιάσει δύο κτίρια: Ένα στην περιοχή...

05-03-2018

Βραβείο για τα αποφάγια που γίνονται ζωοτροφή!

Θυμάστε που σας γράφαμε για ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα αποφάγια...

04-03-2018

Η γυναίκα που ποτέ δε στιγματίστηκε για τα γυμνά της...

Η Έλενα Ναθαναήλ ήταν μια από τις πιο γοητευτικές ηθοποιούς του ελληνικού...

04-03-2018

Ένα βιβλίο που... μυρίζει Κρήτη!

Παραδοσιακές κρητικές συνταγές, όλες όσες έχουν παρουσιαστεί στα πέντε Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας...

02-03-2018

Δωρεάν Master Class Υποκριτικής

Master Class Υποκριτικής με τον Ανδρέα Μανωλικάκη (Πρόεδρο του Actors Studio Drama...

02-03-2018

John και Rory: Το κοινό δύο μεγάλων της ροκ...

Ο John Bon Jovi αναμφισβητητα γερνάει επιτυχέστερα όλων των συναδέλφων του της...

02-03-2018

Δωρεάν προβολή της ταινίας El Greco

Η προβολή της ταινίας του Λευτέρη Χαρωνίτη El Greco – Προσωπογραφίες (διάρκειας...

01-03-2018

Γυναικεία... ενδυνάμωση!

Διαδραστικές ομιλίες και εκδηλώσεις γυναικείας ενδυνάμωσης με τίτλο: "Καθε γυναίκα άξια λόγου...

01-03-2018

Βραβεία φιλοξενίας!

Με τρία βραβεία, από ένα σε κάθε κατηγορία που συμμετείχε στα Greek...

01-03-2018

Τα μυστικά του εγκεφάλου μας...

Πώς δουλεύει ο εγκέφαλός μας; Πώς αποφασίζουμε; Πώς θυμόμαστε; Πού κρύβονται τα...

28-02-2018

Μαντινάδες κατά των τροχαίων

Αν έχουμε ταλέντο στο να σκαρώνουμε μαντινάδες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταλέντο...

28-02-2018

Πως 3 άνθρωποι έκαναν την ιδέα τους πράξη...

Το 5ο Open Coffee Heraklion πραγματοποιείται στις 3 Μαρτίου και ώρα 6...

27-02-2018

Πύλη του Δουκικού Ανακτόρου μέσα σε μαγαζί!

Το Δουκικό ανάκτορο του Ηρακλείου ήταν ένα μεγαλοπρεπές κτίριο, το οποίο βρισκόταν...

27-02-2018

Διαγωνισμός αφίσας με χρηματικά έπαθλα!

Διαγωνισμός αφίσας, με θέμα την τυπογραφία και χρηματικά έπαθλα για τους τρεις...

27-02-2018

Αχμέτ Ταρζαλάκης: Ένας Σύριος από την... Κρήτη!

Υπάρχει ένα χωριό στη Συρία που λέγετε Χαμιντιέ. Στο χωριό αυτό ζουν...

26-02-2018

Το "ανοιχτοκαρδο" λάχανο!

Ένα λάχανο διαφορετικό από τα άλλα φύτρωσε στους κήπους των αδερφών Δημήτρη...

26-02-2018

"Αν ξυπνήσεις μονομιάς, θά 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς"

Με τους στίχους της "μπαλάντας του κυρ Μέντιου" κατά καιρούς έχουμε όλοι...

25-02-2018

Οι γυναίκες της Μικράς Ασίας... Υπάρχουν ακόμα;

Οι γυναίκες της Σμύρνης φημιζόταν για την ομορφιά και τη μόρφωση τους...

24-02-2018

Μέσα από το πιάτο μας σώζουμε τον πλανήτη!

Θα πιστεύατε ότι εκτός από την καλή υγεία, περνάει από το τραπέζι...

23-02-2018

Κρήτη: Εξάγουμε λάδι, κηπευτικά και... ποδιές!

Ακούμε συχνά να λένε: "Δεν παράγουμε τίποτα"! Ε, λοιπόν, δεν είναι αλήθεια...

22-02-2018

Στο Πολιτιστικό Κέντρο τελικά η παράσταση της free jazz

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου θα γίνει τελικά η free jazz παράσταση της...

22-02-2018

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για τις 36 θέσεις στα ΕΛΤΑ

Λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη...

22-02-2018

Σαν σήμερα ανακαλύψαμε... το ποπ κορν!

Το ποπ κορν είναι ένα καθαρά αμερικανικό προϊόν. Οι Ευρωπαΐοι έμαθαν για...

22-02-2018

Οι οδηγοί κερνούν λουκουμάδες και ζεστή μαντζουράνα!

Με τη συμμετοχή 150 ενήλικων μελών του από 10 περιοχές της χώρας...

21-02-2018

Πόσα λεφτά φέρνουν την ευτυχία;

Νομίζουμε πως αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι; Λάθος...

21-02-2018

Όλοι έχουμε ευθύνη...

Κάθε μία ή δύο ημέρες κάθε νοικοκυριό κάνει μια δουλειά: Πετάει τα...

21-02-2018

Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό

Με θετικά μηνύματα για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας – και...

20-02-2018

Συνάντηση εικαστικών και παρουσίαση τεχνικών

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» 2018, η οργανωτική...

19-02-2018

Λουμπούνια Αγίας Βαρβάρας!

Λουμπούνια είναι το γνωστό κίτρινο έδεσμα που τρώμε μαζί με τα λοιπά...

19-02-2018

Τι γίνεται με τη free jazz παράσταση στον Κούλε;

Εδώ και μερικές ημέρες κυκλοφορεί στο facebook η εκδήλωση για τη free jazz...

18-02-2018

Η πρωταγωνίστρια της Καθαράς Δευτέρας!

Πυρετωδώς δουλεύουν οι αρτοποιοί προκειμένου να ετοιμάσουν τις χιλιάδες λαγάνες που απαιτεί...

18-02-2018

Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Καζαντζάκης...

Μια ημέρα σαν σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου του 1883 γεννιέται στο Ηράκλειο...

16-02-2018

Έχετε ΟΓΑ; Η ευκαιρία της οικοτεχνίας!

Τη δυνατότητα απόκτησης συμπληρωματικού εισοδήματος προσφέρει στα νοικοκυριά της υπαίθρου η απόφαση...

16-02-2018

Μήπως είμαστε αμόρφωτοι και δεν το ξέρουμε;

Ρωτήσαν, λέει, κάποτε τον Σωκράτη σχετικά με τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου...

15-02-2018

Διανομή δελτίων εισόδου για όπερα!

Μια σημαντική, καλλιτεχνική παράσταση, στον ατμοσφαιρικό χώρο του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών...

14-02-2018

Ανακύκλωση, πράξη πολιτισμού

Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους τρίτους... Δεν είναι κάτι...

13-02-2018

Η ζωή στην Κρήτη πριν έρθει η τεχνολογία...

Εσείς αναρωτιέστε ποτέ; Πως ζούσε ο κόσμος παλιά; Χωρίς κινητά; Χωρίς αυτοκίνητα;...

12-02-2018

"Καλέ πως είναι έτσι; Ταμένα τά 'χετε";

Στην ταινία "Η θεία απ' το Σιγάγο", η Γεωργία Βασιλειάδου σαστιζει μόλις...

11-02-2018

4 και 5 Αυγούστου ροκάρει η Κρήτη

"Έκλεισαν" τα τέσσερα πρώτα συγκροτήματα, τα οποία θα πλαισιώσουν το Over The...

09-02-2018

Ρεκόρ συμμετοχής - Όλες οι ομάδες του καρναβαλιού στο Ηράκλειο

Κορυφώνεται η γιορτή της «Καστρινής Αποκριάς», με την Μεγάλη Παρέλαση των Καρναβαλικών...

09-02-2018

Το γαϊτανάκι που αγαπήσαμε...

Οι Απόκριες είναι πολύχρωμες και διασκεδαστικές. Το ίδιο και το γαϊτανάκι, ένα...

07-02-2018

Πρωτάθλημα ανακύκλωσης!

Κάτι πολύ ωραίο πραγματοποιείται κατά το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαίου 2018 στα...

07-02-2018

Όλα έτοιμα για το Καστρινό Καρναβάλι!

Σε διαφορετική -καλύτερη κατά τη γνώμη μας- διαδρομή θα διεξαχθεί η φετινή...

06-02-2018

"Ας γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε"...

Τα εκατομμύρια τόνων σκουπιδιών που παράγουμε, οι τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων βιομηχανικών, ακόμη...

06-02-2018

Οι φοιτητές έχουν... ελευθέρας!

Από το Φεβρουάριο του 2018 οι φοιτητές του νησιού έχουν διαρκή και...

05-02-2018

Μετά τους οικιακούς, έρχονται και οι κομποστοποιητές γειτονιάς!

Πριν ένα χρόνο μοιράστηκαν στους Ηρακλειώτες 700 οικιακοί κομποστοποιητές. Τους προσεχείς μήνες...

04-02-2018

Ο Δήμος βοηθά οικονομικά άτομα σε αδυναμία...

Γνωρίζετε ότι στο Δήμο Ηρακλείου ξεκίνησε η λειτουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης; Ενός...

04-02-2018

Δημιουργική ανακύκλωση για όλους!

Ένα ακόμα εργαστήριο δημιουργικής ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 και την...

03-02-2018

Νέα διανομή τσαντών για την κατάργηση των πλαστικών...

Η νέα δράση αναπτύσσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) για...

03-02-2018

Οι Αλατσατιανοί πάνε Σητεία!

Τριήμερη εκδρομή διοργανώνει ο Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου για την τελευταία Αποκριά...

03-02-2018

Φεβρουάριος αφιερωμένος στις μάσκες...

Μια σειρά από θεματικές δράσεις για παιδιά ή σχολικές τάξεις, με διαφορετικό...

02-02-2018

Η γιορτή που προβλέπει... τον καιρό!

Η εορτή της Υπαπαντής, γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου και αποτελεί μια από...

02-02-2018

Δωρεάν Καραγκιόζης κι όχι μόνο...

Ένα απόλυτα αποκριάτικο σκηνικό, περιμένει τα παιδιά την Αποκριά 2018, στο Τάλως...

01-02-2018

Παιδιά και γονείς που θυμώνουν εύκολα...

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου διοργανώνει ομιλία με θέμα: "Παιδιά και γονείς...

31-01-2018

Προσλήψεις 25 καθαριστριών στην Κρήτη!

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προχωράει στην πρόσληψη 25 ατόμων για τις...

31-01-2018

Καλλιέργειες που αφήσαμε να χαθούν

Από το 1961 ως το 2011 έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Ελληνική...

30-01-2018

Ομιλία και διανομή τσαντών του ΕΣΔΑΚ

Εκδήλωση με θέμα «Καταργούμε την πλαστική σακούλα. Κάνουμε πράξη τον πολιτισμό του...

29-01-2018

Δημοπρασία οίνων και... αγάπης!

"Περισσότερα από 30 λίτρα αγάπης" θα μπορούσε να είναι και ένας εναλλακτικός...

29-01-2018

Ποιος πραγματικά ήταν ο Δημήτριος Βικέλας...

Για τους περισσότερους Ηρακλειώτες ειδικά τους νεότερους, μπορεί και να ´χει χαθεί...

28-01-2018

Οι οθόνες δεν φέρνουν την ευτυχία στους έφηβους...

Οι πιο ευτυχισμένοι έφηβοι είναι όσοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα περίπου μία...

27-01-2018

"Δύο γυναίκες χορεύουν" στο Θέατρο Κρήτης

Η θεατρική παράσταση: "Δύο γυναίκες χορεύουν" του Καταλαvού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπεvέτ...

26-01-2018

Το μυστικό πάρτυ, οι σαμπάνιες και ο Κωστάλας!

Έχετε πάει ποτέ σε έκθεση κρασιού που να σας προσφέρουν σαμπάνια με...

25-01-2018

Πρόσληψη 20 βρεφοκόμων και 15 καθαριστριών

Στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών του...

25-01-2018

Ένα καλό χαμηλόβαθμο τμήμα, ακριβώς δίπλα μας!

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σχετικά χαμηλόβαθμο αναλογικά...

24-01-2018

Δωρεάν μαθήματα βυζαντινής μουσικής

Ο Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (Οικουμενικού...

24-01-2018

Διαγωνισμός για ψηφιακό σποτάκι

Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018 οι μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών...

23-01-2018

Τι αλλάζει φέτος στο καρναβάλι του Ηρακλείου;

Ξεκινούν την Κυριακή 28 Ιανουαρίου οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της «Καστρινής Αποκριάς...

23-01-2018

62 προσλήψεις για τρία χρόνια στο Κτηματολόγιο

Η Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., με σκοπό την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης πρόκειται να...

22-01-2018

Το κυνήγι της Χαράς...

Το 9ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού πραγματοποιείται την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο...

22-01-2018

Μαντινάδες για τη βεντέμα!

Αν σκαρώνετε μαντινάδες και σας φέρνει έμπνευση η λέξη "Βεντέμα" τότε θα...

22-01-2018

Μάθε για τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

O Ε.Σ.Δ.Α.Κ. συστήθηκε το Μάρτιο του 2000 με σκοπό να καλύψει την...

21-01-2018

Αυτοσχέδια μαντέματα για το γάμο...

Η ανάγκη του ανθρώπου να προβλέψει το αύριο υπήρχε πάντα. Η λαϊκή...

21-01-2018

Οι πίτες του Κωστή μας...

Η γιαγιά Φεβρωνία τον έμαθε να τυροκομεί. Να κάνει λαδοτύρι και ξινομυζήθρες...

20-01-2018

Τι κάνουν τα παιδιά τα Σάββατα στο Μουσείο;

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ρομποτικής, με θέμα «Προγραμματίζω τη Φύση» ξεκινά στο Μουσείο Φυσικής...

20-01-2018

Φτιάχνουμε κάστανα στιφάδο;

Τα κάστανα στιφάδο είναι ένα πιάτο που συναντάμε στα ορεινά του Νομού...

18-01-2018

Θέσεις εργασίας σε Ηράκλειο και Οροπέδιο

Δύο θέσεις εργασίας προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο και άλλες δύο...

18-01-2018

Σητεία: Έτος Κορνάρου το 2018

Το 2018 είναι έτος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και όλη η Ευρώπη τιμά την...

18-01-2018

Με ψώνια άνω των 30 ευρώ, δώρο η τσάντα!

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στα σούπερ μάρκετ...

17-01-2018

Επιχείρηση διάσωσης παμπάλαιων βιβλίων!

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου διαθέτει μια σπάνια συλλογή βιβλίων. Ανάμεσά τους...

16-01-2018

Πως είναι η ζωή στις σπηλιές;

Πώς μπορούν τα σπηλαιόβια ζώα να βρουν τροφή στο απόλυτο σκοτάδι;Γιατί οι...

16-01-2018

Κρητικιά η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια!

Για την Καλλιρρόη Παρρέν, που πέθανε μια ημέρα σαν σήμερα, στις 16...

15-01-2018

Μάζεψαν 2,2 τόνους καπάκια!

Πριν από μερικούς μήνες η εθελοντική ομάδα Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. ξεκίνησε να συγκεντρώνει πλαστικά...

15-01-2018

Ένας χρόνος βολταράκια!

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το πρώτο βολταράκι που κάναμε μαζί. Ήταν...

15-01-2018

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ανακύκλωση

Τα οφέλη από την ανακύλωση είναι πολλά. Και από την ανακύκλωση κερδίζουμε...

14-01-2018

Εννέα θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑΗ

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2018 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους...

14-01-2018

24 Ιανουαρίου "κληρώνει" για το Κηποθέατρο!

Έχετε αναρρωτηθεί ποτέ πως παραχωρείται το δημοτικό κηποθέατρο "Ν.Καζαντζάκης" για την πραγματοποίηση...

14-01-2018

Μετρήσεις οστικής πυκνότητας, δωρεάν

Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας από 19 Ιανουαρίου έως...

12-01-2018

Αφήνουν τις τσάντες στο σχολείο!

Τουλάχιστον ένα ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο το μήνα θα έχουν γονείς και μαθητές και...

12-01-2018

Η ατυχής οδός Ρωμανού...

Επικρίσεις δέχεται ο Δήμος Ηρακλείου για την απόφασή του να διανοίξει την...

12-01-2018

Τι κάνουμε τα φάρμακα που περίσσεψαν;

Συμβαίνει συχνά να μας γράψουν μια αντιβίωση από την οποία θα περισσέψουν...

11-01-2018

"Εχετε ένα ευρώ"; Να που αλλού πήγαιναν τα χρήματα!

Σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια έφυγε μια καλοκάγαθη φυσιογνωμία του κέντρου...

11-01-2018

Ψάχνουν ανάδοχες οικογένειες

Η «Κιβωτός του Κόσμου» ψάχνει ανάδοχες οικογένειες! «Αναδοχή» σημαίνει να βοηθάς ένα...

10-01-2018

Δωρεάν λεωφορεία και πάρκινγκ στο Ηράκλειο!

Μετά από μια ζωή κύκλων στο κέντρο του Ηρακλείου προκειμένου να βρούμε...

09-01-2018

Πως θα μοιραστούν οι χίλιοι κάδοι;

Οι λεπτομέρειες της διανομής των 1.000 οικιακών συλλεκτών ανακύκλωσης από τον Δήμο...

09-01-2018

Ο κίονας θα φτιαχτεί!

Εδώ και πολλούς-πολλούς μήνες όσοι επισκεπτόμαστε την επιβλητική Βασιλική του Αγίου Μάρκου...

08-01-2018

Εσείς γνωρίζετε τη "Διαλογή στην Πηγή";

Μια φράση που στην Ελλάδα την ακούμε ολοένα και περισσότερο, στην Ευρώπη...

07-01-2018

Βολταράκια με νέους όρους στο κέντρο του Ηρακλείου!

Ένα νέο κυκλοφοριακό σκηνικό θα επικρατήσει από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στην...

07-01-2018

Οι 12 Άι Γιάννηδες του Χάνδακα!

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 12 εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη είχε...

07-01-2018

Επτά προσλήψεις σε Ηράκλειο και Σητεία

Επτά νέες προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος...

06-01-2018

Ευκαιρία χρηματοδότησης για πολιτιστικούς συλλόγους

Λεπτομέρειες δε γνωρίζουμε, αλλά μοιάζει με μεγάλη ευκαιρία για τους πολιτιστικούς συλλόγους...

05-01-2018

Θεοφάνεια στο Ηράκλειο: Το περσινό ευτράπελο και η φετινή αλλαγή

Για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια αλλάζει το σημείο ρίψης...

Συμπληρώστε τις φόρμες

Powered by BreezingForms

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα και κάντε τα πιο όμορφα βολταράκια της ζωής σας: Κυριολεκτικά και μεταφορικά!

Διαφημιστείτε στο “βολταράκια’’ στέλνοντας email στο: info@voltarakia.gr

Επισκεφθείτε μας στο facebook icon

Απαγορεύεται η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Newsletter "Voltarakia"

© 2017. voltarakia.gr. All rights reserved.
Powered by Logo sm